Công trường dự án Roman Plaza đang được đẩy nhanh tiến độ thi công phần móng.

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật tiến độ dự án Roman Plaza ngày 28/02/2017: